Verkstad

Vi har kvalificerade reparatörer som har många års vana i att reparera paramotorer och samarbetar med lokala verkstäder vid riktigt stora reparationer.

Vissa arbeten kan ändå kräva att man skickar hela enheten till tillverkaren, då hjälper vi till med detta och kan sköta kontakten om kunden vill det.

Vi ser över din ”mjuka” flyg utrustning också!

Vid stora reparationer skickas skärmen till tillverkaren.

Nödskärms ompackning

Luftning av nödskärm
Pris: 250:-
Ompackning av nödskärm
Pris:750:-

Skärmen

Pris: 75:-/ byte av lina ex. material
Pris: 100:-/rempaket byte ex. material
Pris: 200:-/ små lagningar i skärmen ex.material
Total översyn av skärmen
Pris: 1200:-

Motorn

Ett års besiktning och genomgång av paramotor, kontroll av selen och rengöring av förgasaren samt byte av bränslefilter,tändstift!
Pris: 1000:- ex material

Femårs besiktning (SSFF krav)
Pris: 500:-

Byte av växelhus fett/olja, samt kontroll av lager glapp
Pris: 350:- ex material

Byte av lager i växelhus, samtidigt nytt fett/olja
Pris: 990:- ex material

Propeller reparationer

Vi lagar alla typer av trä propellrar med 2-komponent epoxi. Sedan balanseras dessa i en specialkonstruerad rigg och lackas med klarlack. Färdig att flygas!
Pris: Beroende på skadans omfattning! 390:-/tim

Nya konstruktioner

Få hjälp med att konstruera olika tillbehör tex: Vindskydd för hela kroppen(trike), GPS fäste, Snowboards till trike,mm
Inget är omöjligt för vår konstruktör!!
Pris: Kontakta Skybase för pris! Vid debitering per timme : Pris: 390:-/tim

Förändringar och modifikationer på flygutrustningen kan skapa enorma säkerhets problem och i kombination med att vi faktiskt flyger högt upp i luften, kan detta bli riktigt farligt för piloten

Anlita ett proffs som kan se problemen före de uppkommer , Säkerthet – Trygghet!