Om Skybase

Skybase – Himmlen är vår arbetsplats!!

Vi är ett nystartat företag med säte i Boden – Norrbotten. Vi har lång erfarenhet av paramotorflygning och jobbar konstant med säkerhet och utveckling av sporten! Efter ett tusental timmar i olika paramotor farkoster och skärmflygning har vi skaffat en enorm kunskap inom området.

Vi är det enda utbildningsföretaget i SSFF med en renodlad paramotor instruktör !
Peter Backman var först i Sverige att bli enbart paramotor instruktör i SSFF. Han har dessutom hjälpt till att utveckla regelverket inom SSFF samt utformat manöverprov för framtida paramotor instruktörs aspiranter! Vi jobbar löpande för att förbättra och hjälpa till i SSFFs arbete inom paramotor sporten.

Vi utbildar enligt SSFFs utbildnings manualer och detta gör vi för att säkerheten alltid sätts i första hand samt att kunden alltid vet vad han/hon har betalt för att få lära sig – Trygghet!

Vi formligen älskar sporten och detta gör oss nogranna i vårt arbete, samt att vi alltid lägger ned extra tid i allt vi gör!

Flygglädje, Säkerhet, Trygghet !